Strada Teis, Nr. 16, Moreni, Dambovita - ROMANIA

Uzina AUTOMECANICA Moreni

INTERES PUBLIC

Politica în domeniul calităţii, specifică S.  UZINA  AUTOMECANICA  MORENI  S. A., are la bază următoarele principii :

 Managementul calităţii orientat spre procesele tehnologice

Menţinerea şi îmbunătăţirea continuă a S M C au constituit preocuparea noastră permanentă, context în care, în anul 2013 a fost implementat Sistemul de Management Integrat.

Actualmente, confirmarea implementării acestui sistem în cadrul societăţii noastre, este reprezentată de următoarele certificate emise de către organismul de certificare PARTNER  CERT:

Începând cu anul 2000, calitatea construcţiilor mecano-sudate, a nivelului de pregătire a personalului implicat în această activitate, a dotărilor existente, şi-au găsit confirmarea în certificatele eliberate de către:   

EUROPEAN FEDERATION FOR WELDING, JOINING

    AND CUTTING

SLV MŰNCHEN

INTERNATIONAL INSTITUTE OF WELDING

            În acest domeniu de activitate, dovada  îndeplinirii cerinţelor standardului ISO 3834 Part 2 – Doc. IAB – 340, este reprezentată de Certificatul Nr. 022 / 2 / 2016, Rev. 0, emis de către INTERNATIONAL INSTITUTE OF WELDING.


POLITICA DE CALITATE

Despre Noi

Despre Noi

INTERES PUBLIC

Persoanele responsabile cu aplicarea prevederilor Legii nr. 544/2001 privind liberul acces la informaţiile de interes public la nivelul S. UZINA AUTOMECANICA MORENI S.A. - Matei Laura, Consilier Juridic, Nitoiu Gabriela, Director Economic.


Email: lauramatei@uamoreni.ro, contab@uamoreni.ro

Raport evaluare 2019

Raport evaluare 2020

Formulare

Ordonanţa de Urgenţă nr.95/2002 privind industria de apărare, cu modificările şi completările ulterioare - http://legislatie.just.ro/Public/DetaliiDocument/36971

Hotărârea Guvernului nr. 1.597 din 18 decembrie 2002 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 95/2002 privind industria de apărare - http://legislatie.just.ro/Public/DetaliiDocument/41437

Hotărârea Guvernului nr. 703 din 11 iulie 2012 pentru stabilirea activităţilor prevăzute de art. 10 din

Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 95/2002 privind industria de apărare, pentru aprobarea numărului mediu maxim de personal pe anul 2012 pentru operatorii economici din industria de apărare, care desfăşoară aceste activităţi, precum şi pentru modificarea anexelor nr. 4 şi 4a la Normele metodologice de aplicare a Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 95/2002 privind industria de apărare, aprobate prin Hotărârea Guvernului 1.597/2002 - http://legislatie.just.ro/Public/DetaliiDocument/140332

Legea nr.477/2003 privind pregătirea economiei naţionale şi a teritoriului pentru apărare, cu modificările şi completările ulterioare - http://legislatie.just.ro/Public/DetaliiDocument/47873

Hotărârea Guvernului nr.370/2004 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr.477/2003 - http://legislatie.just.ro/Public/DetaliiDocument/50909

Ordonanţa de Urgenţă nr. 38 din 14 aprilie 2010 privind transmiterea unor bunuri mobile, proprietate privată a statului, din administrarea şi evidenţa proprie a Ministerului Apărării Naţionale în administrarea unor operatori economici din industria de apărare, aflaţi sub autoritatea Ministerului Economiei, Comerţului şi Mediului de Afaceri - http://legislatie.just.ro/Public/DetaliiDocument/118231

Legea nr. 31 din 16 noiembrie 1990, republicată, privind societăţile - http://legislatie.just.ro/Public/DetaliiDocument/56732

Legea nr. 31 din 6 mai 1996 privind regimul monopolului de stat - http://legislatie.just.ro/Public/DetaliiDocument/8112

Email: lauramatei@uamoreni.ro, contab@uamoreni.ro

Despre Noi Despre Noi Despre Noi Despre Noi Despre Noi Despre Noi Despre Noi Despre Noi Despre Noi

CODUL DE CONDUITA ETICA

Codul de Conduita Etica.PDFDespre Noi