div class="wrap">

Contact

+40 0245 666 830

Invitatie de participare

 

1. Societatea CN Romarm S.A. – Filiala S. Uzina Automecanica Moreni S.A., cu sediul in Str. Teis, nr.16, Mun. Moreni, Jud. Dambovita, cod postal: 135300, tel. 0245 666 830; 0245 667 066, fax: 0245 665 300, e-mail: automecanica@uamoreni.ro
Va invita sa participati la „achizitia directa” organizata in vederea atribuirii contractului de prestari servicii de „Audit statutar al situatiilor financiare”.
2. Conditii minimale de ofertare: oferta va fi elaborata in conformitate cu cerintele din documentatia de atribuire pusa la dispozitie de S. Uzina Automecanica Moreni S.A. Nota: toate cerintele si specificatiile din documentatia de atribuire sunt considerate minimale si obligatorii.
3. Procedura de atribuire: achizitie directa.
4. Cod CPV: 79212100-4 – Servicii de auditare financiara.
5. Perioada de valabilitate a ofertei: 90 de zile.
6. Limba de redactare a ofertei: limba romana.
7. Pretul – Pretul estimat al ofertei este de 18.000 lei / an / fara TVA/ exercitiu financiar.
8. Criteriul de atribuire: Conform cap. 14 din Caietul de sarcini „Grila pentru evaluarea si compararea ofertelor” si „Fisei de date a achizitiei”.
9. Cerinte: Conform cap. 8 din Caietul de sarcini „Cerinte obligatorii” si „Fisei de date a achizitiei”.
10. Prezentarea ofertei:
Termenul maxim de depunere al ofertei este: 08.09.2017, ora 12.00
Oferta se va prezenta in original si una copie.
Adresa la care se depune oferta: S. Uzina Automecanica Moreni S.A., Str. Teis, nr.16, Mun. Moreni, Jud. Dambovita, cod postal: 135300, tel. 0245 666 830; 0245 667 066, fax : 0245 665 300
Detalierea de prezentare a ofertei se regaseste la cap. 9 „Modul de prezentare a ofertei”.
11. Garantia de participare
 Cuantumul garantiei de participare = 400 lei
 Perioada de valabilitate a garantiei pentru participare 90 zile de la depunerea ofertei.
Modul de constituire a garantiei de participare:
 Prin plata la casierie cu numerar
 Prin Ordin de plata in cont nr RO37RNCB0131007903670001 deschis la BCR Moreni cu conditia confirmarii acestuia de catre banca emitenta, pana la data deschiderii ofertelor.
Documentele necesare achizitiei pot fi descarcate de aici